Zboží Vám můžeme doručit:

Na dobírku prostřednictvím Toptrans, v tomto případě k objednanému zboží připočítáme ještě poštovné dle tarifů Toptrans. Přepravné je kalkulováno individuálně podle dodací adresy a hmotnosti zásilky. O jeho výši je zákazník předem informován. Celková kupní cena včetně DPH a nákladů na přepravu je splatná k datu převzetí dodávky a to buď platbou v hotovosti při osobním převzetí zboží nebo formou úhrady faktury. Při přebírání zásilky od přepravní společnosti Toptrans v případě platby dobírkou je důležité si vyžádat doklad o zaplacení dobírkové částky (důležité pro případnou reklamaci). 

 

Ceník dopravného a poplatků Toptrans

Objednané množství

Toptrans

1 - 6 lahví  (1 karton)

220 Kč

7 - 12 lahví  (2 kartony)

315 Kč

13 - 30 lahví  (3 -5 kartonů)

478 Kč

31 - 48 lahví (6 - 8 kartonů)

681 Kč

49 - 66 lahví (9 – 11 kartonů)

871 Kč

Ceník dopravného a poplatků Messenger

Objednané množství

Messenger

1 - 6 lahví  (1 karton)

224 Kč

7 - 12 lahví  (2 kartony)

301 Kč

13 - 18 lahví (3 kartony)

379 Kč

19 - 24 lahví (4 kartony)

457 Kč

25 - 30 lahví (5 kartonů)

534 Kč

Za platbu dobírkou účtujeme poplatek 30 Kč + 21%DPH.

Vaši objednávku však přijmeme i telefonicky či prostřednictvím faxu na čísle +420 519 352 083. Objednávku můžete zaslat i jako prostou e-mailovou zprávu na adresu: info@vinarstvikopecek.cz. Objednávka musí obsahovat: název zboží, počet kusů, způsob platby, způsob doručení, adresu doručení a fakturační adresu (pokud se liší od doručovací adresy), kontaktní údaje (jméno, email, telefon). V kartonu je 6 lahví, objednávat tedy lze jen množství lahví dělitelné šesti.

 

Osobní odběr je možný na adrese: Vinařský dům, nám. Svobody 16, 691 42  Valtice, Česká republika

 

K dokončení nákupu je třeba ještě vyplnit potřebné údaje a potvrzením na tlačítko Dokončit objednávku dojde k jejímu odeslání do našeho expedičního centra. Ihned po odeslání objednávky obdržíte na email uvedený v objednávce oznámení o přijetí objednávky do našeho systému a její číslo. Pokud se tak nestane, kontaktujte nás.

 

Podáním objednávky souhlasíte s těmito podmínkami:

  •            Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
  •            Vlastníkem zboží se kupující stává v okamžiku zaplacení kupní ceny a převzetí zboží.
  •            Registrovaní zákazníci dávají souhlas ke zpracování osobních údajů.

 

Pokud objednávající osoba uvede při objednávce své IČO, případně bude požadovat vystavení faktury na fyzickou či právnickou osobu s přiděleným IČO platí, že kupní smlouva nebyla uzavřena s kupujícím v postavení spotřebitele a její právní režim se řídí úpravou zákona č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

 

Veškeré takto učiněné objednávky jsou závazné. Učiněním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami. Prodávající se zavazuje, že bude dodávat bezvadné zboží v souladu s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a vyhovující normám a předpisům pro Českou republiku.

 

Dodací lhůty

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce. Objednávka je závazná a na jejím základě prodávající zboží odešle do 5 pracovních dnů na adresu zadanou kupujícím. Nebude-li požadované zboží na skladě, bude o této skutečnosti kupující okamžitě vyrozuměn do dvou dnů od přijetí objednávky. Kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit sjednanou kupní cenu podle zvolené formy úhrady a dodání.

 

 

Převzetí zásilky kupujícím

Při převzetí zásilky vždy ještě za přítomnosti přepravce se přesvědčte, že obal zásilky není poškozený (promáčknutý, roztrhaný, rozmočený, porušena balící páska). Pokud tomu tak je, ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky a zásilku nepřebírejte. Napište na náš email: info@vinarstvikopecek.cz z jakých důvodů jste nepřevzali zásilku. Co nejdříve se s Vámi spojíme a společně domluvíme dodání nové zásilky.

Pokud je zásilka v pořádku, je Vaší povinností bez zbytečného odkladu si dodané zboží prohlédnout a o případných závadách a nedostatcích nás informovat písemnou cestou (dopis nebo email) do tří dnů od jeho doručení. Toto se vztahuje i na neúplnost dodávky a nesrovnalosti v počtu dodaného zboží. Při reklamaci je nutné se zbožím předložit kopii dodacího listu (faktury) spolu s dokladem o zaplacení.