Reklamační řád

Reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem ČR a to do 30 dnů od obdržení reklamace (zásilky). Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem). V písemném oznámení uvede kupující zjištěné vady, tj. o jaké vady se jedná a jak se projevují. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za  škody způsobené vnějšími událostmi, chybnou manipulací či nesprávným skladováním.  Na vady tohoto původu se poskytnutá záruka nevztahuje. To znamená, že se vztahuje pouze na zjevné vady chuti a vzhledu. Záruka se rovněž nevztahuje na vady vnějšího vzhledu láhve (např. na poškozené etikety). Vada spočívající v neodpovídající kvalitě (zkaženosti) vína může být uplatněna pouze v případě, že při reklamaci kupující předloží prodávajícímu k posouzení příslušnou láhev s reklamovaným vínem, ve které zůstalo minimálně 2/3 původního obsahu.

Prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu reklamaci vyřídit nebo informovat zákazníka o průběhu jejího vyřizování. V případě zjištění oprávněné reklamace bude zboží vyměněno kus za kus nebo bude dle dohody se zákazníkem vrácena cena zboží. Do této částky se nezapočítává cena balného a poštovného. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi zpět na náklady zákazníka.


Záruka vrácení peněz

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

 

Podmínky vrácení peněz:

  •        Zboží musí být odesláno nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží (obdržením zboží je myšleno převzetí zboží od dopravce nebo jeho převzetí v některém z našich prodejních míst). 
  •        Zboží musí být v původním neporušeném obalu a musí obsahovat všechnu původní dokumentaci, které zboží obsahovalo při doručení tak, aby bylo možno jej dále nabízet zákazníkům.
  •        Zásilka musí obsahovat doklad o zaplacení a kopii útržku dobírkové nebo balíkové služby.
  •        Zboží je nutno zaslat doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Balíky zaslané na dobírku nebudou přijaty.
  •        Balíky posílejte na adresu: FOR WINE s.r.o., nám. Svobody 16, 691 42  Valtice
  •        Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašleme peníze převodem na účet zákazníka a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.