Všeobecné obchodní podmínky

a reklamační řád společnosti FOR WINE s.r.o.

se sídlem nám. Svobody 16, 691 42  Valtice

IČ: 26276097, DIČ: CZ26276097

společnost zapsaná v OR KS Brno, oddíl C, vložka 41433

č. účtu: 2288901359/0800

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti FOR WINE s.r.o. nacházejícím se na internetové adrese http://eshop.vinumbonum.cz a vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (FOR WINE s.r.o., nám. Svobody 16, 691 42  Valtice, IČ: 26276097) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu a řídí se právním řádem České republiky.

 

Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

 

Registrace

Registrace slouží zejména našim zákazníkům, aby mohli plně využít všech výhod a funkcí, jež e-shop nabízí (přehled o stavu svých objednávek a automatické vyplnění kontaktních údajů při příštích objednávkách). Registrace zákazníka není podmínkou pro uskutečnění nákupu v e-shopu.

 

Jak nakupovat

Vložením zboží do košíku začíná nákupní proces. V dané fázi se můžete vrátit do e-shopu a nebo pokračovat v dalších krocích k dokončení nákupu. Ve druhém případě přistoupíte k výběru doručení a platby.

 

Zboží Vám můžeme doručit:

Na dobírku prostřednictvím Toptrans, v tomto případě k objednanému zboží připočítáme ještě poštovné dle tarifů Toptrans. Přepravné je kalkulováno individuálně podle dodací adresy a hmotnosti zásilky. O jeho výši je zákazník předem informován. Celková kupní cena včetně DPH a nákladů na přepravu je splatná k datu převzetí dodávky a to buď platbou v hotovosti při osobním převzetí zboží nebo formou úhrady faktury. Při přebírání zásilky od přepravní společnosti Toptrans v případě platby dobírkou je důležité si vyžádat doklad o zaplacení dobírkové částky (důležité pro případnou reklamaci). 

 

Ceník dopravného a poplatků Toptrans

Objednané množství

Toptrans

1 - 6 lahví  (1 karton)

220 Kč

7 - 12 lahví  (2 kartony)

315 Kč

13 - 30 lahví  (3 -5 kartonů)

478 Kč

31 - 48 lahví (6 - 8 kartonů)

681 Kč

49 - 66 lahví (9 – 11 kartonů)

871 Kč

Ceník dopravného a poplatků Messenger

Objednané množství

Messenger

1 - 6 lahví  (1 karton)

224 Kč

7 - 12 lahví  (2 kartony)

301 Kč

13 - 18 lahví (3 kartony)

379 Kč

19 - 24 lahví (4 kartony)

457 Kč

25 - 30 lahví (5 kartonů)

534 Kč

Vaši objednávku však přijmeme i telefonicky či prostřednictvím faxu na čísle +420 519 352 083. Objednávku můžete zaslat i jako prostou e-mailovou zprávu na adresu: info@vinarska-akademie.cz. Objednávka musí obsahovat: název zboží, počet kusů, způsob platby, způsob doručení, adresu doručení a fakturační adresu (pokud se liší od doručovací adresy), kontaktní údaje (jméno, email, telefon). V kartonu je 6 lahví, objednávat tedy lze jen množství lahví dělitelné šesti.

 

Osobní odběr je možný na adrese: Vinařský dům, nám. Svobody 16, 691 42  Valtice, Česká republika

 

K dokončení nákupu je třeba ještě vyplnit potřebné údaje a potvrzením na tlačítko Dokončit objednávku dojde k jejímu odeslání do našeho expedičního centra. Ihned po odeslání objednávky obdržíte na email uvedený v objednávce oznámení o přijetí objednávky do našeho systému a její číslo. Pokud se tak nestane, kontaktujte nás.

 

Podáním objednávky souhlasíte s těmito podmínkami:

  •            Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
  •            Vlastníkem zboží se kupující stává v okamžiku zaplacení kupní ceny a převzetí zboží.
  •            Registrovaní zákazníci dávají souhlas ke zpracování osobních údajů.

 

Pokud objednávající osoba uvede při objednávce své IČO, případně bude požadovat vystavení faktury na fyzickou či právnickou osobu s přiděleným IČO platí, že kupní smlouva nebyla uzavřena s kupujícím v postavení spotřebitele a její právní režim se řídí úpravou zákona č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

 

Veškeré takto učiněné objednávky jsou závazné. Učiněním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami. Prodávající se zavazuje, že bude dodávat bezvadné zboží v souladu s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a vyhovující normám a předpisům pro Českou republiku.

 

Dodací lhůty


Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce. Objednávka je závazná a na jejím základě prodávající zboží odešle do 5 pracovních dnů na adresu zadanou kupujícím. Nebude-li požadované zboží na skladě, bude o této skutečnosti kupující okamžitě vyrozuměn do dvou dnů od přijetí objednávky. Kupující se zavazuje zboží odebrat a zaplatit sjednanou kupní cenu podle zvolené formy úhrady a dodání.

 

 

Převzetí zásilky kupujícím

Při převzetí zásilky vždy ještě za přítomnosti přepravce se přesvědčte, že obal zásilky není poškozený (promáčknutý, roztrhaný, rozmočený, porušena balící páska). Pokud tomu tak je, ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky a zásilku nepřebírejte. Napište na náš email: info@vinarska-akademie.cz z jakých důvodů jste nepřevzali zásilku. Co nejdříve se s Vámi spojíme a společně domluvíme dodání nové zásilky.

Pokud je zásilka v pořádku, je Vaší povinností bez zbytečného odkladu si dodané zboží prohlédnout a o případných závadách a nedostatcích nás informovat písemnou cestou (dopis nebo email) do tří dnů od jeho doručení. Toto se vztahuje i na neúplnost dodávky a nesrovnalosti v počtu dodaného zboží. Při reklamaci je nutné se zbožím předložit kopii dodacího listu (faktury) spolu s dokladem o zaplacení.

 

Reklamační řád

Reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem ČR a to do 30 dnů od obdržení reklamace (zásilky). Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem). V písemném oznámení uvede kupující zjištěné vady, tj. o jaké vady se jedná a jak se projevují. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za  škody způsobené vnějšími událostmi, chybnou manipulací či nesprávným skladováním.  Na vady tohoto původu se poskytnutá záruka nevztahuje. To znamená, že se vztahuje pouze na zjevné vady chuti a vzhledu. Záruka se rovněž nevztahuje na vady vnějšího vzhledu láhve (např. na poškozené etikety). Vada spočívající v neodpovídající kvalitě (zkaženosti) vína může být uplatněna pouze v případě, že při reklamaci kupující předloží prodávajícímu k posouzení příslušnou láhev s reklamovaným vínem, ve které zůstalo minimálně 2/3 původního obsahu.

Prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu reklamaci vyřídit nebo informovat zákazníka o průběhu jejího vyřizování. V případě zjištění oprávněné reklamace bude zboží vyměněno kus za kus nebo bude dle dohody se zákazníkem vrácena cena zboží. Do této částky se nezapočítává cena balného a poštovného. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi zpět na náklady zákazníka.

Záruka vrácení peněz

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

 

Podmínky vrácení peněz:

  •        Zboží musí být odesláno nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží (obdržením zboží je myšleno převzetí zboží od dopravce nebo jeho převzetí v některém z našich prodejních míst). 
  •        Zboží musí být v původním neporušeném obalu a musí obsahovat všechnu původní dokumentaci, které zboží obsahovalo při doručení tak, aby bylo možno jej dále nabízet zákazníkům.
  •        Zásilka musí obsahovat doklad o zaplacení a kopii útržku dobírkové nebo balíkové služby.
  •        Zboží je nutno zaslat doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Balíky zaslané na dobírku nebudou přijaty.
  •        Balíky posílejte na adresu: FOR WINE s.r.o., nám. Svobody 16, 691 42  Valtice
  •        Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašleme peníze převodem na účet zákazníka a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
  •        V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 

I. Správce osobních údajů
Společnost FOR WINE, s.r.o., nám. Svobody 16, 691 42  Valtice, IČ: 26276097, DIČ: CZ26276097 zapsána v obchodním  rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41433, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

II. Rozsah zpracování osobních údajů Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

III. Zdroje osobních údajů
• přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy přes e-shop, e-maily, telefon, webové stránky, sociální sítě, vizitky aj.)

• veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.)

 

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

• adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

• popisné údaje (např. bankovní spojení)

• další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

 

V. Kategorie subjektů údajů

• zaměstnanec správce

• dodavatel služby

• dopravce

• jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

• uchazeč o zaměstnání

 

VI. Kategorie příjemců osobních údajů

• finanční ústavy

• veřejné ústavy

• státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

 

VII. Účel zpracování osobních údajů

• účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

• jednání o smluvním vztahu

• plnění smlouvy

• archivnictví vedené na základě zákona

• výběrová řízení na volná pracovní místa • plnění zákonných povinností ze strany správce

 

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

IX. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 

X. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 

• subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

 

XI. Práva subjektů údajů

1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

• účelu zpracování,

• kategorii dotčených osobních údajů,

• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

• plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

• veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů

 

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

• Požádat správce o vysvětlení.

• Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

• Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

• Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

• Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

 

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.